Полезно

Дипломите (DELE) са официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език.

Издават се от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания.
В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

Дипломите са признати на международно ниво и са с неограничена валидност: за цял живот.
В Испания са признати за прием в университети и работни места в държавната администрация.
Те са едно от изискванията за кандидатстване за стипендии, за получаване на награди или субсидии от различни институции.
Кандидатите, получили диплома за ниво C2, които продължават обучението си в испанската образователна система, с приравняване на изучавания материал в друга държава, се освобождават от полагането на изискуемите изпити за владеене на испански език.