Диплома (DELE) са официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език. Издават се от Министерството на образованието, културата и спорта в Испания. В България изпитите за придобиване на DELE се организират от Институт Сервантес-София.

 Курс по испански език ЦенаГрафик
Подготовка за Диплома (DELE)
Ниво В1 и В2

499лв

1 месец

събота и неделя

09:00 – 13:00