Изразявате се спонтанно и свободно. Умеете да разбирате сложни текстове и да изразявате мнението си ясно и подробно. Успявате да разбирате сложни текстове и да участвате в дискусии, както и да изказвате мнението си по абстрактни теми.

 Курс по испански език ЦенаГрафик
Ниво B2399лв
2 месеца
вторник и четвъртък 19:00 – 21:15 Начало: 11.01.2022 г. / Група: 4-5 човека /петък и събота 19:00 – 21:15  Начало: 15.01.2022 г. / Група: 4-5 човека /понеделник и сряда 18:15 – 20:30  Начало: 17.01.2022 г. / Група: 4-5 човека /
 Курс по испански език ЦенаГрафик
Ниво B2

399лв

2 месеца

вторник и четвъртък
19:00 – 21:15
Начало:
11.01.2022 г.
Група: 4-5 човека/

петък и събота 19:00 – 21:15 
Начало:
15.01.2022 г.
Група: 4-5 човекa /

понеделник и сряда
18:15 – 20:30
Начало: 17.01.2022 г.
Група: 4-5 човека /