Курс по испански език - лято 2016
от 5 до 12 години
лято - есен
 
от 09:00 до 12:00 ч. от 15:00 до 18:00 ч.
 
цена:  180. 00 лв
30 учебни часа. 2 седмици. От понеделник до петък.
Atlasbg Copyright © 2016 l Всички права запазени