Курс по испански език - лято 2016
Подготовка за Диплома (DELE)
от 09:00 до 13:00 ч.
 
24. 07. 2016 г. 30. 07. 2016 г. 20. 07. 2016 г.
60 учебни часа. Събота и неделя.
цена:  420. 00 лв
Atlasbg Copyright © 2016 l Всички права запазени