Курс по испански език - лято 2016
Курс по испански език - лято 2016
ДНЕВНИ ВЕЧЕРНИ
от 15:00 до 18:00 ч. от 18:00 до 21:00 ч.
 
01. 08. 2016 г. 02. 08. 2016 г.
04. 08. 2016 г. 08. 08. 2016 г.
15. 08. 2016 г. 17. 08. 2016 г.
22. 08. 2016 г. 23. 08. 2016 г.
цена:  240. 00 лв цена:  265. 00 лв
2 седмици. 50 учебни часа. От понеделник до петък
Atlasbg Copyright © 2016 l Всички права запазени